June 30, 2021

Pakketleveringen zichtbaar maken

Heb je je ooit afgevraagd wat er met je pakketten gebeurt als deze het magazijn verlaten?


Vorig jaar zijn we onze samenwerking met COMPUTD gestart via het project 'LimburgLogistiek' van LIOF. Samen met hen hebben we onder andere gewerkt aan het visualiseren van het pakketbezorgproces. Het interpreteren van grote hoeveelheden data is een uitdaging, daarom hebben we een proceskaart ontworpen en gemaakt van alle data die we verzamelen. Dit resulteerde in een tool die inzicht geeft in onze data en ons tegelijkertijd in staat stelt om gebreken in ons model op te sporen en dienovereenkomstig te corrigeren.

Bart: “Veel data hebben is één ding, maar het visualiseren ervan helpt enerzijds om onze datamodellen te verbeteren, anderzijds laat het mensen begrijpen hoe het pakketbezorgproces werkt.”
Marcell: “Procesmapping is een zeer krachtige manier om data te ordenen, zeker wanneer de data uit meerdere systemen komt, zoals bij pakketlogistieke data het geval is.”